Vores frøplantager

HD Seed har gennem mange år arbejdet med forædling af træer og buske til anvendelse i de europæiske skove, parker og haver. 

Forædlingsarbejdet på vores plantager kræver et vedholdende fokus for at imødekomme kundernes ønsker og krav til fremtidens plantemateriale.

Forædling af nye produkter hos os er baseret på kundernes og samfundets ønsker. Når et nyt ønske eller behov opstår, udvælges den genetik, som forventes at kunne imødekomme ønskerne bedst muligt. Udvælgelsen af den nye genetik kan ske på sundhed, form, tilvækst, hårdførhed eller andre specifikke karakterer som farve, manglende torne eller lignende. Når den optimale genetik er fundet, sammensættes de udvalgte kloner i en frøhave.

Disse frøhaver er lokaliseret i en række plantager i det midtjyske med minimal mulighed for fremmedbestøvning.

Kort over vores plantager

Zoom ind og ud på kortet nedenfor ved at bruge + - for at se alle plantager.