Frø - sortiment og priser

Vores sortiment af frø af høj kvalitet kommer fra juletræer og pyntegrønt, løvtræer og nåletræer.

Kontakt os for at høre med om de provenienser, du er interesseret i. 

Frø til juletræs- og pyntegrønt arter

Botanisk navn Dansk navn Proveniens Download produktblad
Abies bornmülleriana Nordmannsgran Bolu Kokez, TR  
Abies fraserii Fraseriigran Roan Mountain, US  
Abies koreana Koreagran Truust L.126 DK PDF
Abies nordmanniana Nordmannsgran Vallø FP.620 DK  
    Borjomi, Tadzrisi, GE  
    Ambrolauri, Tlugi, GE PDF
    Apsheronsk, Guamka, RU  
Abies procera Nobilis C.E. Flensborg FP.623 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.857 DK PDF
    Bidstrup F.545 DK PDF
    Mølleskoven F.681 DK  
Chamaecyparis lawsoniana Cypres DK  
Chamaecyparis lawsoniana Cryptomeria Bregnetved L.267 DK PDF
Picea abies Rødgran Lundbæk F.470 DK  
Picea pungens Blågran Misty Blue, USA  
    Apache, USA  
    Kaibab, USA  
Pinus peuce Silkefyr Truust L.225 DK PDF

Her kan du se vores nye licens på de 3 afdelinger i Geogien...

Frø til løvfældende arter

Botanisk navn Dansk navn Proveniens Download produktblad
Acer campestre Navr Brøndlundgård L.165 DK PDF
Acer platanoides Spidsløn Bregentved F.794 DK  
    Tophøj FP.653 DK PDF
    Laugesen FP.650 DK PDF
Acer pseudoplatanus Ahorn Bregentved F.648 DK  
Alnus glutinosa Rødel Tophøj FP.657 DK PDF
    Laugesen FP.658 DK PDF
    Truust F.782 DK PDF
Alnus incana Hvidel DK  
Alnus viridis Grønel Truust L.214 DK PDF
Amelanchier alnifolia Bærmispel Truust L.116 DK  
Amelanchier lamarckii Alm. bærmispel Truust L.130 DK PDF
Amelanchier spicata Aks-bærmispel Truust L.215 DK PDF
Aronia melanocarpa Surbær Truust L.060 DK PDF
Aronia prunifolia Blommebladet surbær Truust L.117 DK PDF
Betula pendula Vortebirk Tophøj FP.655 DK PDF
    Truust FP.644 DK PDF
Betula pubescens Dunbirk Truust F.793 DK PDF
    Truust FP.645 DK PDF
Carpinus betulus Avnbøg Bregentved F.567 DK  
Cornus sanguinea Rød kornel Truust L.129 DK PDF
Corylus avellana Vild hassel Truust L.193 DK PDF
Cotoneaster lucidus Glans-dværgmispel Truust L.261 PDF
Crataegus monogyna Engriflet hvidtjørn Gjern Vestermark L.132 DK PDF
    Tvilum Skovgård L.131 DK PDF
    Gjern L.133 DK PDF
    Tophøj L.269 DK PDF
    Laugesen L.250 DK PDF
    Langå L.195 DK PDF
Euonymus europaeus Benved DK  
Euonymus europaeus Alm. benved Truust L.222 DK PDF
Fagus sylvatica Bøg Bregentved, HaslevOrned F.529 DK  
    Bregentved, Grevindeskoven, F.625  
  Alm. bøg Laugesen, F.841 PDF
Frangula almus Alm. tørst Tophøj L.240 DK PDF
    Truust L.271 DK PDF
Lonicera ledebourii Califonisk gedeblad Truust L.121 DK PDF
Lonicera xylosteum Dunet gedeblad Truust L.120 DK PDF
Malus sargentii Sargentæble Brøndlundgård L.166 DK PDF
    Truust L.223 DK PDF
    Truust L.194 DK PDF
Malus sylvestris Vildæble Bregentved, DK  
    Truust L.192 DK PDF
Physocarpus malvaceus Blærespiræa Truust L.123, DK PDF
Prunus avium Fuglekirsebær Truust F.791, DK PDF
    Buskegård F.797, DK  
    Tophøj FP.662 PDF
    Nyholm F.796 DK  
Prunus ceracifera Mirabel Truust L.128 DK PDF
Prunus padus Hæg Truust L.005 DK  
Prunus spinosa Slåen Truust L.218 DK PDF
Pyrus pyraster Vild æble  Tophøj L.270 DK PDF
Quercus petrea Vintereg Stenholt F.750 DK PDF
    Laugesen F.856 PDF
Quercus robur Stilkeg Truust F.792 DK PDF
    Bregentved F.652 DK  
Ribes alpinum Fjeldribs Truust L. 216 DK PDF
    Truust L.262 DK PDF
Robinia pseudoacasia Robinia Nyirsergi, HU  
Rosa canina Hunderose Truust L.217 DK PDF
    Truust L.263 DK PDF
Rosa carolina Karolinarose Truust L.062 DK PDF
Rosa dumalis Blågrønrose Truust L.022 DK PDF
Rosa multiflora Mangeblomstret
rose
Truust L.224 DK PDF
Rosa pimpinellifolia Klitrose Truust L.241 DK PDF
    Truust L.266 DK PDF
Rosa rubiginosa Æblerose Truust L.014 DK PDF
Rosa virginiana Glansbladet rose Truust L.264 DK PDF
Sambucus nigra Hyld Truust L.125 DK  
Sorbus aucuparia Alm. røn Tophøj L.239 DK PDF
    Truust L.124 DK PDF
Sorbus mougeotti Sejlerøn DK  
  Pyrenæisk røn Laugesen L.248 PDF
Syringa vulgaris Syren Skovladen L.191 DK PDF
Tilia cordata Lind Makroregion 313,314, 315 PL  
Tilia plathyllos Storblomstret lind Truust FP.643 DK PDF
Ulmus japonica Japansk elm Truust L.272 DK PDF
Viburnum opulus Alm. kvalkved Truust L.242 DK PDF
    Truust L.012 DK PDF

Frø til stedsegrønne arter

Botanisk navn Dansk navn Proveniens Download produktblad
Abies grandis Grandis C.E. Flensborg F.768 DK PDF
    Valskov F.813 DK PDF
Calluna Vulgaris Hedelyng Kongenshus, DK  
Cedrus deodora Himalayia ceder GE  
Larix decidua Europæisk lærk Tophøj FP.661 DK PDF
Larix x eurolepis / marschlinsii Hybridlærk Mourier Petersen FP.638 DK PDF
    Laugesen FP.651 DK PDF
    Truust FP.636 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.626 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.618 DK PDF
    Str. Lyngdal FP.673 PDF
Larix kaempferi Japansk lærk C.E. Flensborg FP.601 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.615 DK PDF
    Sostrup F.783 DK  
Picea abies Rødgran Hofmannsgave FP.240 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.631 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.635 DK PDF
Picea omorika Serbisk gran Valskov F.854 DK PDF
Picea pungens Blågran Misty Blue, USA  
Picea sitchensis Sitkagran C.E. Flensborg FP.608 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.625 DK PDF
    C.E. Flensborg FP.630 DK PDF
Pinus contorta var. Murrayana Contortafyr C.E. Flensborg F.850 DK  
Pinus mugo Alm. bjergfyr Grønbjerg L.238 PDF
Pinus mugo var. Mughus Bjergfyr Truust L.127 DK PDF
Pinus mugo var. Pumilio Dværg bjergfyr    
Pinus mugo var. Rostrata Fransk bjergfyr Valskov FP.605 DK PDF
Pinus nigra var. Austriaca Østrisk fyr Randers Flade F.820 DK PDF
Pinus peuce Silkefyr Truust L.225 DK PDF
Pinus sylvestris Skovfyr DK  
Pseudotsuga menziesii Douglasgran Valskov F.812 DK PDF
Thuja occidentalis Thuja DK  
Thuja plicata Kæmpethuja Frijsenborg F.290 DK  
Tsuga hetorophylla Vestamerikansk hemlock Harbóe L.268 DK PDF