Frø til løvfældende arter

Vores sortiment af frø af høj kvalitet til løvtræer.

Botanisk navn Dansk navn Proveniens Download produktblad
Acer campestre Navr Brøndlundgård L.165 DK PDF
Acer platanoides Spidsløn Bregentved F.794 DK  
    Tophøj FP.653 DK PDF
    Laugesen FP.650 DK PDF
Acer pseudoplatanus Ahorn Bregentved F.648 DK  
Alnus glutinosa Rødel Tophøj FP.657 DK PDF
    Laugesen FP.658 DK PDF
    Truust F.782 DK PDF
Alnus incana Hvidel DK  
Alnus viridis Grønel Truust L.214 DK PDF
Amelanchier alnifolia Bærmispel Truust L.116 DK  
Amelanchier lamarckii Alm. bærmispel Truust L.130 DK PDF
Amelanchier spicata Aks-bærmispel Truust L.215 DK PDF
Aronia melanocarpa Surbær Truust L.060 DK PDF
Aronia prunifolia Blommebladet surbær Truust L.117 DK PDF
Betula pendula Vortebirk Tophøj FP.655 DK PDF
    Truust FP.644 DK PDF
Betula pubescens Dunbirk Truust F.793 DK PDF
    Truust FP.645 DK PDF
Carpinus betulus Avnbøg Bregentved F.567 DK  
Cornus sanguinea Rød kornel Truust L.129 DK PDF
Corylus avellana Vild hassel Truust L.193 DK PDF
Cotoneaster lucidus Glans-dværgmispel Truust L.261 PDF
Crataegus monogyna Engriflet hvidtjørn Gjern Vestermark L.132 DK PDF
    Tvilum Skovgård L.131 DK PDF
    Gjern L.133 DK PDF
    Tophøj L.269 DK PDF
    Laugesen L.250 DK PDF
    Langå L.195 DK PDF
Euonymus europaeus Benved DK  
Euonymus europaeus Alm. benved Truust L.222 DK PDF
Fagus sylvatica Bøg Bregentved, HaslevOrned F.529 DK  
    Bregentved, Grevindeskoven, F.625  
  Alm. bøg Laugesen, F.841 PDF
Frangula almus Alm. tørst Tophøj L.240 DK PDF
    Truust L.271 DK PDF
Lonicera ledebourii Califonisk gedeblad Truust L.121 DK PDF
Lonicera xylosteum Dunet gedeblad Truust L.120 DK PDF
Malus sargentii Sargentæble Brøndlundgård L.166 DK PDF
    Truust L.223 DK PDF
    Truust L.194 DK PDF
Malus sylvestris Vildæble Bregentved, DK  
    Truust L.192 DK PDF
Physocarpus malvaceus Blærespiræa Truust L.123, DK PDF
Prunus avium Fuglekirsebær Truust F.791, DK PDF
    Buskegård F.797, DK  
    Tophøj FP.662 PDF
    Nyholm F.796 DK  
Prunus ceracifera Mirabel Truust L.128 DK PDF
Prunus padus Hæg Truust L.005 DK  
Prunus spinosa Slåen Truust L.218 DK PDF
Pyrus pyraster Vild æble  Tophøj L.270 DK PDF
Quercus petrea Vintereg Stenholt F.750 DK PDF
    Laugesen F.856 PDF
Quercus robur Stilkeg Truust F.792 DK PDF
    Bregentved F.652 DK  
Ribes alpinum Fjeldribs Truust L. 216 DK PDF
    Truust L.262 DK PDF
Robinia pseudoacasia Robinia Nyirsergi, HU  
Rosa canina Hunderose Truust L.217 DK PDF
    Truust L.263 DK PDF
Rosa carolina Karolinarose Truust L.062 DK PDF
Rosa dumalis Blågrønrose Truust L.022 DK PDF
Rosa multiflora Mangeblomstret
rose
Truust L.224 DK PDF
Rosa pimpinellifolia Klitrose Truust L.241 DK PDF
    Truust L.266 DK PDF
Rosa rubiginosa Æblerose Truust L.014 DK PDF
Rosa virginiana Glansbladet rose Truust L.264 DK PDF
Sambucus nigra Hyld Truust L.125 DK  
Sorbus aucuparia Alm. røn Tophøj L.239 DK PDF
    Truust L.124 DK PDF
Sorbus mougeotti Sejlerøn DK  
  Pyrenæisk røn Laugesen L.248 PDF
Syringa vulgaris Syren Skovladen L.191 DK PDF
Tilia cordata Lind Makroregion 313,314, 315 PL  
Tilia plathyllos Storblomstret lind Truust FP.643 DK PDF
Ulmus japonica Japansk elm Truust L.272 DK PDF
Viburnum opulus Alm. kvalkved Truust L.242 DK PDF
    Truust L.012 DK PDF
Gren med blade

Kontakt os

Vil du høre med om de provenienser, du er interesseret i, eller har du blot et spørgsmål om frø? Så hjælper vi gerne! Vi sidder klar til at rådgive og hjælpe.