Handelsbetingelser

Alle priser i listen er vejledende

  • Tilbud gives på større ordrer, forespørg venligst
  • Alt frø vil blive leveret som rent, tørt frø, med mindre andet er aftalt
  • Alt frø kan leveres som færdigforbehandlet frø klar til udsåning, se forbehandlingsliste
  • Mindste salg 100 g pr. parti
  • På partier under ½ kg forhøjes prisen med 20 %
  • For leverancer under 100 kg af Quercus sp. eller 10 kg Fagus sp. forhøjes prisen med 10 %
  • Ved ordre under 1.000 kr. ekskl. moms påføres et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Læs salgs- og leveringsbetingelser (engelsk)

Fakturering
Fakturaer sendes fra 1. april 2010 elektronisk i PDF-format via e-mail eller i OIOXML-format via EAN-nummer.

Tilmelding sker i forbindelse med aftaleindgåelse ved at oplyse den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til at sende elektroniske fakturaer. Tilmelding kan alternativt ske ved at sende en e-mail til efaktura@hededanmark.dk med oplysning om den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til elektroniske fakturaer. Husk at angive navn, adresse, postnummer og telefonnummer.

Papirfakturaer kan fra 1. april 2010 stadig tilbydes – dog mod betaling af kr. 25 ekskl. moms for håndtering og forsendelse heraf.
 

HedeDanmark a/s
Skovfrø
Krogårdsvej 6, Tvilum
8882 Fårvang
CVR: 27623549

T: 86 87 16 55
F: 86 87 21 83
E: seed@hededanmark.dk 

Del denne

Kontakt os nu:

Mikkel Andersen
Mikkel Andersen

Overassistent

T: +45 23678627


NB: Salg - indhøstning - Georgien - laboratorie - PQ-kvalitet - online salg

Poul Elgaard
Poul Elgaard

Driftsleder

T: +45 21700464


NB: Projektansvarlig - indhøstning

Thomas Toftgaard
Thomas Toftgaard

Afdelingschef

T: 23 35 92 46