Truust arealer

Etableret: 1995 - 2000, Areal: 29 ha, Anlagte frøplantager: 60, Primær produktion: buskarter, Breddegrad: 56.278448, Længdegrad: 9.684148

Truust arealer er beliggende midt mellem Århus og Viborg, nordvest for Fårvang. HD Seed overtog i 2000 arealer og tilhørende driftsbygninger fra Hedeselskabets tidligere planteskole, Tvilum Skovgård, med henblik på at anlægge frøplantager af en lang række træ- og buskarter. En tilplantning, der er en løbende proces, idet frøplantager ældes, krav til genetikken ændrer sig over tid, så det at udvælge ny genetik og etablere nye frøplantager er en kontinuerlig proces.

Krævende arealer

HD Seed har primært valgt at anvende Truust arealerne til produktion af buskfrø, idet denne produktion kræver en højre grad af intensiv pasning, hvad angår renholdelse, beskæring, svampe- og skadedyrsbekæmpelse – opgaver, der løses maskinelt og derfor kræver kortest mulig transportafstand for at være rationelt fra der, hvor vi har til huse. 

Eftersom det relativt høje antal arter fordelt på flere forskellige oprindelser kræver indhøstning af frø over en længere periode – fra medio juli til primo november – er det derfor påkrævet, at arealerne ligger tæt på vores udvasknings- og oprensningsfaciliteter.