Tophøj Plantage

Total plantageareal: 32,28 ha, heraf frøplantager 31,2 ha, Anlagte frøplantager: 17, Primær produktion: skovtræarter, Breddegrad: 56.526122, Længdegrad: 9.483347

Tophøj Plantage er beliggende få kilometer nord for Viborg ved landsbyen Løvel. Ejendommen blev testamenteret til Hedeselskabet af daværende gårdejer Hans Søndergaard, der ønskede, at hans landbrugsejendom blev tilplantet med skov.

HD Seed overtog i efteråret 2008 driften af ejendommen med henblik på at anlægge frøplantager af en lang række træ- og buskarter.

I foråret 2013 blev det sidste areal tilplantet, og Hans Søndergaards ønske om en skovejendom var dermed opfyldt.

Poul Elgaard rundt i Tophøj Frøplantage

Ny genetik

For hovedparten af de nye frøbevoksninger er der tale om helt ny genetik, som endnu ikke er kendt og afprøvet i Danmark, men da denne er nøje udvalgt til de enkelte formål, har vi store forhåbninger om, at afkom fra disse bevoksninger vil være bedre end den genetik, der anvendes i dag.